Visites al Monestir

Visita al monestir
Horari: de les 10.30 h a les 17 h (diverses sessions)
Visita al monestir
Horari: de les 10.30 h a les 17 h (diverses sessions)
Visita al monestir
Inclou Experiència Medieval + Experiència Modernista
Horari: de les 10.30 h a les 17 h (diverses sessions)